Partners

Bedrijfscode

Het Onderwijsleerbedrijf schoOLBusiness groeit en steeds meer verenigingen en stichtingen komen met ons in aanraking en geven opdrachten uit handen. Wij vervullen daarbij een verantwoordelijke taak naar deelnemers van het ROC Friese Poort Emmeloord en de maatschappij. Wij vinden het daarom belangrijk dat u weet hoe invulling van onze kernwaarden en verantwoordelijkheid naar verschillende belangengroepen is gegeven.

Deze bedrijfscode is opgesteld door het Onderwijsleerbedrijf schoOLBusiness en is van toepassing op deelnemers, klanten en iedereen die werkt met het onderwijsleerbedrijf.